התנהלות מול ועדת תכנון מחוזית/ארצית

איך מקדמים הליכים בפני ועדת תכנון מקומית/מחוזית/ארצית

בהתאם לחוק התכנון והבנייה, קיימות ועדות תכנון מקומיות, מחוזיות וכן ועדות תכנון ארציות. ככל שקיימת תכנית מתאר ארצית כוחה יפה מתוכנית מחוזית, וכוחה של תוכנית מתאר מחוזית גדולה יותר מתוכנית מתאר מקומית.

ועדה מקומית

לכל רשות מקומית או מועצה מקומית, יש רשות מקומית שפועלת בתחום הרשות המקומית. היא רשאית לאשר תוכניות מסוימות בתחום הרשות המקומית. בסמכות הוועדה המקומית, לקבוע בין היתר: איחוד וחלוקה של מגרשים בתחום הרשות המקומית, קביעת קו בניין או שינוי קו בניין, קביעת גובה מבנים ומספר הקומות המאושרות, הוספת שימושים במבנים, וכן הרחבת שטחה של יחידת דיור. עיקר הסמכות של הוועדה המקומית, נוגע לשינויים בקרקע עצמה, אך לא לגודל השטח שעליו ניתנים האישורים. נוסף על כך, היא יכולה להכין תוכניות שבסמכות ועדה מחוזית לאישור הוועדה המחוזית.

ועדה מחוזית     

ועדה מחוזית בסמכותה לאשר תוכניות ברמה המחוזית וכן תוכנית מתאר מקומית. בהתאם לחוק התכנון והבנייה, הארץ מחולקת לשבעה מחוזות, וכל ועדה מחוזית אחראית בתחומה. לכן ועדה מחוזית רשאית לאשר תוכנית מתאר מקומית, באישור הוועדה המקומית. נוסף על כך, הוועדה המחוזית מעירה את הערותיה על תוכניות מתאר ארציות, ומכינה תוכנית מתאר מחוזית לאישור הוועדה הארצית.

ועדה ארצית

בהתאם לחוק התכנון והבנייה, המועצה הארצית לתכנון ובנייה היא המוסד התכנוני העליון במדינת ישראל. המועצה הארצית פועלת מכוח החלטות ממשלה. כידוע, מסמכותה של הוועדה הארצית – מתן אישור לתוכניות מתאר מחוזיות, בניית תוכניות מתאר ארציות, והגשתן לאישור הממשלה.

כל התוכניות התבע לוועדה המקומית והוועדה המחוזית מוגשות בהתאם לנוהל מבא"ת על ידי חברת ארץ ברכה. החברה לניהול תכנון ובניה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כדאי לקרוא גם על:

ארץ ברכה ניהול תכנון ובניה
תכנון ובניה

ניהול פרויקטים ופיקוח הנדסי

לאחר הגשת התב"ע ובחינת דוח אפס, חברת 'ארץ ברכה' מנהלת את הפרויקט מהמסד ועד הטפחות. ניהול הפרויקט כולל פיקוח הנדסי ומעקב צמוד אחרי כל התקדמות

קרא עוד »
ארץ ברכה פרויקטים
תכנון ובניה

מהי תב"ע?

על מנת לבצע פעולה מסוימת בקרקע, יש לעשות זאת על ידי תכנית תב"ע. תב"ע הוא מושג השגור בפי הציבור, כמסמך שנועד להסדיר ייעודים, שימושים וזכויות

קרא עוד »